Recenzie de carte: TREI VOLUME CE POARTĂ SIGILIUL DE...

Recenzie de carte: TREI VOLUME CE POARTĂ SIGILIUL DE AUR – IRINA MOROIANU ZLĂTESCU

-

promovare onlinespot_img

Am avut privilegiul să relatez în cadrul revistei noastre online, vizita făcută doamnei profesor universitar doctor IRINA MOROIANU ZLĂTESCU.
La final, gazda m-a onorat cu un cadou impresionant. Trei volume ce poartă semnătura sa ce au apărut la Editura Universul Academic în coeditare cu Editura Universitară.

Este vorba despre :
1 ) Irina Moroianu Zlătescu (ed. coord.) | Evoluția dreptului și a societății românești în context internațional: 1918-2018
2) DREPTUL UNIUNII EUROPENE DE IRINA MOROIANU ZLATESCU , ELENA MARINICA
3 ) Migrants, asylum seekers and refugees in a globalised world, autori: Irina Moroianu-Zlătescu, Alexandra Bucur-Ioan, Petru Emanuel Zlătescu .

Personal – sunt volume care mă interesează în mod deosebit.
Primul este o analiză a instrumentelor care au măsurat dreptatea în societatea noastră, de-a lungul timpului, din 1918 și până în prezent.

Al doilea, pentru faptul că am fost de mai multe ori corespondent special la reuniunile de lucru ale Consiliului Europei și am văzut cu ochii mei cum se pun problemele la nivelul bătrânului nostru continent.

Al treilea pentru că sunt și eu în mod sincer interesat de metodele care le va aplica civilizația contemporană pentru a face față unor noi provocări cum sunt valurile de migranți, solicitanți de azil și refugiați.

Acum să trecem cu îndrăzneală la conținutul celor trei apariții editoriale de prestigiu.

În primul caz, avem o culegere impresionantă de studii.
Iată autorii: Zlătescu, Moroianu I. (ed. coord.), Zlătescu V. D., Alexandru I., Belu, Magdo M-L., Voicu M., Buneci P., Orlov M., Fodor E. M., Melinești, Ionescu M. F, Buneci B., Guiu R., Voicu I., Nicolescu C. E., Bucur A., Vișan E. R., Voicu F. D., Trușcă F. I (2019).
Evoluția dreptului și a societății românești în context internațional: 1918-2018, București: Universul Academic: Editura Universitară. Pe parcursul a 248 de pagini avem un tezaur de comentarii privind evoluția dreptului din țara noastră, în context global, de-a lungul a 100 ani.
Este vorba despre intervalul 1918. Un secol de evoluții interesante concentrat într-un corpus de mare valoare.

În al doilea caz avem o privire istorică de la antichitatea greco-romană la cele mai noi informații despre structurile continentale.
O lectură palpitantă pentru cei care doresc să aibă o privire de ansamblu asupra eforturilor și reușitelor oamenilor care au văzut continentul Europa ca un teritoriu fertil ce merită o organizare superioară, instituțională.
În final, este vorba despre o problemă foarte dificilă și actuală a Europei. Cum face ea față , într-o lume globalizată tuturor asalturilor venite de pretutindeni. Și anume, migrații, solicitanții de azil și refugiații lansează o gamă largă de provocări. Cum face față spiritul european la așa ceva, vom vedea urmărind volumul semnat de Irina Moroianu-Zlătescu, Alexandra Bucur-Ioan, Petru Emanuel Zlătescu.


Am palpitat deschizând cartea despre Dreptul Uniunii Europene.
Mi-am pus mari speranțe în această construcție europeană.

Pentru cei doresc să știe mai bine ce își propune Uniunea Europeană, îmi îngădui o mică recapitulare.

Obiectivele și valorile UE
Obiective
Uniunea Europeană își propune:
• să promoveze pacea, valorile europene și bunăstarea cetățenilor săi
• să ofere libertate, securitate și justiție fără frontiere interne
• să asigure o dezvoltare durabilă bazată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, să mențină o economie de piață deosebit de competitivă care să favorizeze ocuparea integrală a forței de muncă și progresul social și să protejeze mediul
• să combată excluziunea socială și discriminarea
• să încurajeze progresul tehnic și științific
• să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre
• să respecte diversitatea culturală și lingvistică a popoarelor sale
• să creeze o uniune economică și monetară a cărei monedă să fie euro.
Valori
Valorile UE sunt comune tuturor statelor membre, într-o societate în care au întâietate toleranța, justiția, solidaritatea și combaterea discriminării. Aceste valori sunt parte integrantă din modul european de viață:
• Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale.
• Libertatea
Libertatea de mișcare le dă cetățenilor dreptul de a se deplasa și stabili în mod liber pe teritoriul Uniunii. Libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.
• Democrația
Funcționarea Uniunii se întemeiază pe democrația reprezentativă. Statutul de cetățean european implică și exercitarea unor drepturi politice. Fiecare cetățean adult din UE are dreptul de a candida și de a vota la alegerile pentru Parlamentul European, fie în țara de reședință, fie în țara de origine.
• Egalitatea
Egalitatea presupune drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Principiul egalității între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de temelie a integrării europene. Se aplică în toate domeniile. Principiul plății egale pentru muncă egală a fost integrat în tratatul din 1957. Deși mai există încă inegalități, UE a făcut progrese semnificative.
• Statul de drept
Uniunea Europeană este întemeiată pe statul de drept. Tot ce face UE se bazează pe tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, în mod voluntar și democratic. Dreptul și justiția sunt protejate de un organism judiciar independent. Țările membre au conferit competență judiciară definitivă Curții Europene de Justiție, ale cărei hotărâri trebuie respectate de toată lumea.
• Drepturile omului
Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acestea includ dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul de a obține acces la justiție.
Aceste obiective și valori reprezintă temelia pe care s-a construit UE și sunt consfințite prin Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale a UE.
În 2012, UE a primit Premiul Nobel pentru Pace ca recompensă pentru susținerea unor cauze majore precum pacea, reconcilierea, democrația și drepturile omului în Europa.

De la uniunea economică la cea politică
Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 27 de țări europene și acoperă aproape tot continentul.
Organizația care va deveni UE a fost creată în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice: țările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic și astfel se evită riscul izbucnirii unui nou conflict.
Astfel, în 1958, a luat naștere Comunitatea Economică Europeană (CEE) care, inițial, a contribuit la intensificarea cooperării economice între șase țări: Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.
De atunci, s-au alăturat alte 22 de țări, ceea ce a dus la crearea unei imense piețe unice (denumită și piața internă), care continuă să se dezvolte pentru a-și valorifica întregul potențial.
La data de 31 ianuarie 2020, Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană.
Ceea ce a început ca o uniune pur economică a evoluat treptat, devenind o organizație care acționează în numeroase domenii de politică, de la schimbări climatice, protecția mediului și sănătate, la relații externe, securitate, justiție și migrație. Această schimbare s-a reflectat în modificarea, în 1993, a numelui Comunității Economice Europene (CEE), care a devenit Uniunea Europeană (UE).
Ajutor umanitar
UE s-a angajat să sprijine victimele dezastrelor naturale și provocate de om în întreaga lume și ajută anual peste 120 milioane de persoane. Alături de statele sale membre, UE este cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume.
Diplomație și securitate
UE joacă un rol important la nivel diplomatic și face eforturi pentru a promova stabilitatea, securitatea, democrația, libertățile fundamentale și statul de drept la nivel internațional.

Trebuie să spunem că este un proiect ambițios.
Acum, sigur sunt multe discuții între specialiștii dreptului Uniunii Europene, în ce măsură s-a reușit în ultimele decenii să se îndeplinească aceste toate obiective, care sunt, trebuie să recunoaștem, foarte ambițioase, atrăgătoare și care lasă loc la puține comentarii pentru cei care doresc mereu să găsească un nod în papură.

Vă urăm, în mod neformal, lectură plăcută!

Aristotel Bunescu
Aristotel Bunescu Aristotel Bunescu a condus, în calitate de redactor șef, ziarul național Tineretul Liber; a lucrat peste 30 de ani la AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES, la departamentele politic, cultură, sport; este realizator de emisiuni de radio și televiziune, a scris la agențiile naționale de presă AM PRESS, AMOS NEWS, MAGNA NEWS, etc A avut rubrică de artă și cultură în revistele NAȚIUNEA, TOP BUSINESS și OPINIA NAȚIONALĂ. Deține mai multe premii de presă, vorbește la vernisaje de artă plastică și la alte evenimente culturale, sportive, sociale. Pentru asta are colecție de … papioane. A scris mult despre evenimentele muzicale de la Ateneu, Conservatorul București, Operă și Operetă, concertele de la Sala Radio, despre scriitori, actori de teatru și cinema, sculptori și dansatori. Peste două decenii a fost gazetar pe probleme internaționale, făcând numeroase călătorii la instituțiile europene unde a fost corespondent special la Consiliul Europei și NATO. În prezent este: Președintele Departamentului de Critică și Istorie a Artei, din cadrul Uniunii Creatorilor Profesioniști Editor la Agenția de presă culturală și sportiva Date de contact: Email: aristotel.bunescu1@gmail.com Tel: 0724394318

Random posts

Ceaușescu și șahul

Într-o cunoscută carte a lui Pavel Câmpeanu, Ceaușescu, anii numărătorii inverse, este un episod care spune multe despre caracterul...

Secretul lui Bobby Fischer (partea a doua)

Cu 50 de ani în urmă, în data de 20 iulie 1971, Bobby Fischer și Bent Larsen au jucat...

La anexarea Basarabiei, sovieticii au fost “foarte bine organizaţi”

Istoricul Mariana Ţăranu a declarat în cadrul emisiunii “Raftul Atenei” că la anexarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei din...
promovare onlinespot_img

Detașarea

Lista pe care am făcut-o la finalul anului trecut cu cărți de memorialistică despre perioada comunistă se îmbogățește cu...

Magnus Carlsen, campion al ratingului

După ce a anunțat că nu mai vrea să își apere titlul de campion mondial, s-a spus că Magnus...
promovare online

business

spot_img
promovare online:spot_img

Emisiunea Raftul Ateneiinterviuri online
Ionuț Iamandi de vorbă cu invitații săi